กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

LAW
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 
 
   
 


นายโสรส เชตสุวรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายประดิษฐ์ คงประเสริฐ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายอดุลย์ สุขยืน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายไพฑูรย์ ไผ่งาม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล