กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

LAW
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 
 
   
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วยเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการกห่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านไทรงาม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 09.45 น. โดย คุณ เนาวรัตน์ ปานแก้ว

ผู้เข้าชม 19 ท่าน