กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
 
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

LAW
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 
 
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.อุทัยธานี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี   18 มี.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าโพ   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลาศูนย์การศึกษาถึงบริเวณเขตบ้านกำนันนิตย์ ม.1 หมกแถว   18 มี.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   กำหนดวันตรวจรับงาน จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่๓ (เชื่อมกับท่อเดิม) ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองหลวง      18 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) จ้างเหมาโครงการย้ายถังประปา ขนา20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งถังกรอง หมู่ที่ 21 บ้านไร่อ้อยพัฒนา ตำบลไผ่เขียว   18 มี.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าโพ   ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล.เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนายชูชาติถึงบ้านนายเยาว์ หมู่ที่ 1 ต.หมกแถว   18 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลไผ่เขียว   18 มี.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลไผ่เขียว   18 มี.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าโพ   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิมช่วงบริเวณเขตบ้านนายคะนองไปบ้านนายประมุข หมู่ที่ 1 ต.หมกแถว   18 มี.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าโพ   ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายชูชาติถึงบ้านนายเยาว์ หมู่ที่ 1 ต.หมกแถว   18 มี.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2686/td>